Loading ...

День геолога в Україні

Дати події

  • неділя, 07 квітня 2024
  • неділя, 06 квітня 2025
  • неділя, 05 квітня 2026
  • неділя, 04 квітня 2027
  • неділя, 02 квітня 2028
0 0

Геоло́гія — сукупність наук про тверду оболонку Землі, її будову, речовинний склад, рухи та історію розвитку, а також процеси, що її створили. Інакше: геологія — це наука і вивчення твердої та рідкої речовини, що складають Землю.

Геолог - це фахівець, що займається виявленням і оцінкою родовищ корисних копалин, а також вивченням інших особливостей земних надр.

Працю геолога в Україні не можна недооцінювати, оскільки мінерально-сировинний комплекс забезпечує значну частину валового продукту. У сфері видобутку корисних копалин зайнято до 20% трудових ресурсів країни. Це свято мужніх, і дійсно відданих своїй професії людей, що зберігають і збагачують галузь, геологічну науку, продовжують передавати безцінний, надбаний роками, досвід молодому поколінню.

Вітаємо з професійним святом наших геологів.